Ajisai Kinton (Hydrangea Kinton)

Kimika Soko Takechi
Larry Sokyo Tiscornia
teatimes@chanoyu.com

INGREDIENTS

PREPARATION